info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Sevgi

SIRF Sevgi

Sırf.Sadakat ,vefa, bağlılık,sorumluluk ,özveri,şevkat,anlayış ,sabır,hoşgörü,tutku ,cesaret,risk.bakmak ,dokunmak,yaşatmak, yaşamak ,göze almak,umut, soluk,hayat,bir bedende bütün olmak,yüreğiyle gülümsemek,insan olmak,Önce ben yerine önce siz,Huzur bulmak güven duymak,Sevdiğine saygı işte bütün bunların adıdır sevgi mumu.

Sırf Sevgi, sözlüklerde “İnsanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” olarak tanımlanırsa da, bu tanımın yetersiz ve yüzeysel olduğunu söyleyenler, sevginin tam anlamıyla tanımlanamayacağını düşünmektedir.

Sırf Sevgi denildiğinde genellikle akla ilk önce, iki karşı cins arasındaki duygusal çekim gelmekteyse de, aslında sevgi, yöneldiği hedefe (sevgiliye duyulan sevgi, Allah sevgisi, vatan sevgisi, ebeveyne duyulan sevgi, çocuğa duyulan sevgi ,işine duyulan sevgi,vs.) ve biçimlerine bağlı olarak büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Şefkat, merhamet ve fedakarlık sevginin farklı kılıklardaki yansımalarıdır. Sevgi yalın anlamıyla bir duygu ve heyecan türüdür. Sevgi, insanın bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermesine denir. Bir başka tanıma göre de “sevgi, öğrenilen duygusal bir tepkimedir.”

İbn Arabî Hazretlerine göre sevginin tanımı yapılamaz. Sevgi ancak tadılır. Tadan kişi de sevginin ne olduğunu yeterince anlatamaz. Aynı zamanda sevgi evrensel bir duygudur. Annenin çocuğunu sevmesi, eşlerin birbirlerini sevmesi, ilâhî bir sır olarak, gayesi “bir tenle bir teni, bir canla bir canı kavuşturmak” olan sevginin evrenselliğine en güzel örnektir. Aynı zamanda İbn Arabî sevgi için, “Sevgi seveni sevilene bağlayan bir bağdır ve sevgi sevenin var oluşudur” der..sırf önce insan prensibi ile sevgi mumunu daima yanık tutmaktadır.sevgi insansan ruhunda bulunan değerli ve olumlu bir yetenektir.fakat insanlar bu yeteneklerini yeterince her zaman ideale yakın bir değer olarak kullanamamaktadır.yani insanlardan bulunan benlik hırsı yüzünde birbirlerine gerektiği gibi sevgiyle bağlanamamaktadır.sevgi fedekarlık esasına dayanır.Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir. – Hz. Muhammed(s.a.v).

Sevgi inanmak ve inandığını yaşamaktır.sevgi ikilikleri kaldırır bir olmaya yön verir.sevgi paylaşmaktır.•Sevgide son yoktur. Sevgiler hiçbir zaman son bulmazlar. Biten sevgiler yoktur, bitmiş gibi görünen sevgiler vardır. Vazgeçiş de yoktur sevgide. Yaşandıkça yaşatılır sevilen. Ama kimi zaman sevgili için kimi zamansa sevginin bir gereği olarak saklanır bu aşklar

Sevmekte istemek yoktur. Sevgilinin olduğu yerde son bulur istekler. Bir şey varsa istediğin bu senin için değil, sevgili için istediğindir. Ondan O’nun adına istersin. O’nu daha sonsuz sevebilmek için istersin. Sevme özgürlüğünü istersin, kabul edilmesini istersin. İstersin ama bir gün gelir bu istekler de son bulur. Kendinden istersin artık. Sevgiliyi daha çok sevmek istersin kendinden. Sonsuz kılmak istersin. Bu yolda sevgili olur mu, olmaz mı bunu sevgilinin isteği belirler.

Sevmek sevgiliyi istememeyi öğrenmektir. Sevmek sevgiliyi sevgili olmadan sevmektir.sevmek istemektir.istemek ise kazanmaktır.•Sevmek, beklememektir. Beklentilerin son bulduğu bir duraktır o. Öyle ki tüm gerçekler, tüm dünya silinir gider. Ne O’ndan anlasılmayı beklersin, ne onu anlamayı. Ne onun gelmesini beklersin, sevgi tükenmektir. Mum misali.

Sevmek, tükenmektir. Sevmek sevdiği için ölürken onda var olmaktır bu sevgi bitmeyen ALLAH İnancı sevgisidir.•SIRF Sevmek, sevgili olmaktır. Sevgilinin yüzündeki gülücük olmaktır. Onu yaşama döndürecek bir damla su olmaktır. Sevmek sevgilinin limanı olmaktır. Sevmek sevdiğinin canı olmaktır. Onun ölümü isteyebileceği canı olmaktır. Sevmek yangın olmaktır. Yanmaktır, kor olmaktır. Dağ olmaktır, evren olmaktır. Her şey olmaktır, hiç olmaktır. SIRF işine sevgili misali bağlıdır ve sevgi mumunu daima yanık tutmaktadır.sevgi insanlar arasında huzur bağı oluşturur,bu bağ sayesinde insanlar birbiriyle iyi geçinir.saygı gülü eker hayata.Saygıyı ve sevgiyi insanlar çocuk yaşta öğrenir. Büyüdükçe de geliştirir bu yüzden çocukların eğitimi ailede başlar. Ailede bir çocuğa insanlara karşı saygı duyması öğretildiyse bu çocuk hayatı boyunca insanlara saygılı davranır. Fakat ailede çocuğa iyi bir eğitim verilmediyse bu çocuk hiçbir zaman insanlara saygılı davranmaz. Aile içinde saygılı davranan bir çocuk toplumda da saygılı davranır. Toplumda saygı insanlar arasında barışı sağlar. İnsanlar birbirlerine saygı duyarsa birbirlerinin hakkında gözetir. Bu da insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler. Toplumda sevgi tek başına yeterli değildir. sevginin yanında insanlar birbirine saygıda duymalıdır. İnsanlar birbirlerini severse her zaman diğerlerine yardım etmek ister. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğu zaman bütün toplum o kişiye yardım eder.Sevgi ve saygı farklı unsurlardır ama biri olmadan diğeri işe yaramaz. Sevgi ve saygının bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kayboldu ise o zaman o toplum çöker.

Bu yüzden bizde birbirimize saygılı davranmalıyız. Her zaman başkalarının sevincini ve acısını paylaşmalıyız. İnsanları sevmeli onları birbirinden ayırmamalıyız

İnsanlar birlikte yaşamak zorundadırlar. Her oyunun bir kuralı olduğu gibi birlikte yaşamanında belirli kuralları vardır. Bu kurallara uyan insanların, ihtiyaçlarını daha kolay temin edecekleri ve daha çok mutlu olacakları açıktır. Hukuk kuralları emredicidir. Bunların insanlar tarafından yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Kısaca diyebiliriz ki, insanların birbirleriyle ilişkilerinde; önce kendilerine,sonrada karşısındakilere saygılı olması işlerini kolaylaştırır. SIRF SİZLERE SEVGİ MUMUNU YAKARAK İŞE BAŞLARIZ.