info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Ticaret ve Dış Ticaret

Dahilde işletme belgesi işlemleri

Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Aynı şekilde yurt dışındaki müşterilerin mallarının işlenmesi amacıyla geçici olarak ithal edilen mallar için de gümrükte vergi uygulanmamaktadır.

Hariçte işletme belgesi

Hariçte İşleme İzin Belgesi, Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşvik edilmesidir.
Eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün ithalat esnasında Gümrük ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasıdır.
İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri kapsamaktadır.
Daha uygun maliyetle yurtdışında işleme yaptırmak için Hariçte İşleme izni almayı ihmal etmeyiniz.
SIRF DANIŞMANLIĞIN HİZMETLERİ
• Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
• Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır,
• Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
• GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.
Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

İthalat belgesi işlemleri

Bu Yurtdışından ithal edilecek her ürün için, Kontrol Belgesi, Garanti Belgesi, Kota/Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjan, Kullanılmış Makine İthal İzni ve ithal edilen ürünün özelliklerine göre belirlenmiş bakanlıklardan "İTHALAT İZNİ" alınması zorunludur.
İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için, siparişlerinizi vermeden veya ürünleriniz gümrüğe gelmeden önce İthalat İzni işlemleri için sırf' a danışınız.

Ürün gruplarına göre başvuru yerleri ve istenilen belgeler değişiklik arz etmektedir. İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini sırf’abildirmeniz halinde, uzmanlarımız gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak, ilgili ürünün ithalat prosedürleri hakkında gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir

İhracat belgesi işlemleri

Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak, sektörel ve bölgesel bağımlılıktan kurtulmak ve ülkemizin dış pazarlarda rekabet edebilmesi, sürdürülebilir kalkınma için ihracata öncelik verilmesi anlayışı ile, yapısal sorunlarından arınmış bir ihracat yapısına ve dünya ihracat liginde ilk sıralarda yer alan bir ihracat hacmine ulaşmak tüm ihracatçıların temel hedefidir.
Katma değer yaratarak, İhracatları ile ülkemize döviz kazandıran firmalarımız aşağıdaki desteklerden ihtiyaca ve taleplerine uygun şekilde yararlanabileceklerdir.
İhracat Destekleri
1. Dahilde İşleme – Hariçte İşleme ve Vergi Resim Harç Uygulaması Destekleri
2. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuar Destekleri
3. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
4. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları
5. İstihdam Yardımı
6. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
7. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
9. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
10. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
Desteklerden yararlanmak ve bilgi almak için sırfın uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.sırf çözüm ve destek için yanınızdayız.