info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Uluslararası İşbirliği

Uluslararası İşbirliği

Sırf Ülkemizle ikili anlaşmalar imzalayan ülkeler arasında sosyal,kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için projeler uygulamakta,Türkiye'nin tanıtımı ve lobisini yapmaktadır.Türkiye'nin tanıtımı ve lobi çalışmalanm gerçekleştirmek için Türkiye tanıtım lobisi ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de İşbirliği lobi Tezini çözüm ortaklarıyla sırf oluşturmaktadır.
EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI NELERİ KAPSAMAKTADIR ? Sanayici, Üretici, Müteahhitler için bu ülkelerde ;
• YENİ PAZARLAR,
• YENİ İŞ OLANAKLARI,
• sırf çözüm ortaklığı aracılığı ile Belediyelerde dahil Projelerine Finans,Yatınm,Danışmanlık,
• Ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı,pazarlanması ve pazarlama organizasyonlarının kurulması,
• AVRASYA DAİMİ SERGİSİ,Fuarlar ve Internet üzerinden tanıtım hizmetleri,
• Uluslar arası İşbirliği Organizasyonları kurulması veya projelerine yabancı ortak bulunması,
• İşin takibi için Özel Vekaletname,
• ÜRETİCİ FİRMALARIN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI ve SATIŞI İÇİN ,katalog,broşür,mümkünse ürettikleri ürünlerin örnekleri,FOB, CİF,YTL.satış fiyat listeleri, sırf tarafından firma tanıtım dosyası ve diğer dokümanlar İngilizce ve Arapça olarak hazırlatılaçaktır. Başarılarınız için hizmetinizdeyiz.


PROJENİN AMACI :
• Türkiye'deki üretici,sanayici,müteahhit firmaları bir araya getirerek, mal ve hizmetlerinin yurtdışına pazarlanması,yeni iş olanakları yaratılması,
• Türk ürünlerinin markalaşması,
• Firmaların ve ürünlerinin tanıtımı için KOSGEB Destekli Eşleştirme Merkezleri,Ülke Ofisleri ve Avrasya Daimi Sergilerinin kurulması,
• Pazar organizasyonlarının kurulması,
• KOBİTerimizin ihracata teşvik edilmesi, Danışmanlık hizmetleri verilmesi,
• Elişi ürünlerine ihraç değeri kazandırılması,
• İstihdam yaratılması


PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ :
• KOSGEB Destekli Eşleştirme Merkezleri,Ülke Ofisleri ,bizimle çalışan tüm firmaların şubesi olarak faaliyet gösterecektir.
• Projemiz,üreticiler açısından nakliye,genel gider anlamında maliyetleri minimize etmektedir.
• Ülkemize gelen turist sayısını da artırarak,karşılıklı kültür alışverişini yaygınlaştıracaktır.


PROJENİN TANITIMI :
• AKVİL Vakfı Uluslar arası İşbirliğini Geliştirme Merkezi (UİGEM)'e üye olan her firma bu projemize de katılmaya hak kazanmaktadır.
• Üyemiz firmalara, ülkelerde tanıtım,pazarlama,satış hizmetleri sunmaktayız.
Sırf çözüm ortaklı Ülkemizle ikili anlaşmalar imzalayan ülkeler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için projeler uygulamakta, Türkiye'nin lobisini ve tanıtımını yapmaktadır.
Bu amacını gerçekleştirmek için, Tüm dünyada Türk kimliğinin ümmet bilinciyle bir bütün olduğunu vurgulayarak dünya mazlumlarına örnek lider ülke abi görevi üstlenmektedir.


PROJEYE KATILIM :
Sırf ile anlaşma koşullarını yerine getirerek,hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
• Ürünlerinizin tanıtımı yapılarak,Pazar bulunduğu ve ihracata başlayacağınız aşamada ise Danışmanlık ve işlerin sizin adınıza takibi için ÖZEL VEKALETNAME ile sırfa danışmanlık hizmetleri için 20.000 YTL. ön avans sizin adınıza yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere makbuz karşılığında ödemeniz gereklidir.yapılan ödeme iş memnuniyeti esasına bağlı olup başarı ile asıl alacaktan mahsup edilir.
Biz projemizi sunduk.Şimdi,sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
SIRF İşadamlarına yönelik olarak Çözüm ortklarıyla birlikte "ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ" aracılığı ile, finans, yatırım, pazarlama, temsilcilik, danışmanlık, uluslararası işbirliği organizasyonları, iş geliştirme eğitim hizmetleri, tanıtım, kongre, fuarcılık, hizmetleri vermektedir.
Bu hizmetleri, kendi alanlarında uzman kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalayarak vermektedir.
Uluslararası İşbirliğini Geliştirme Merkezi (UİGEM), İsviçre INVESTA HOLDING AG Finans kuruluşu ile işbirliği yaparak, yurt için ve yurt dışı şirket, kurum, kuruluş, firma ve belediyelerin projelerine dış kaynaklı KREDİ; nakte çevrilebilir, devredilebilir, parça parça da kullanılabilir TEMİNAT MEKTUBU bulunmasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
SIRFIN ÇÖZÜM ORTAKLI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ'NİN İŞ DÜNYASINDAN İŞ İMKANLARINDAN YARARLANINIZ.SIRF DÜNYAYA AÇILAN ALTIN ANAHTARINIZDIR.ÇÖZÜM İÇİN


VİZYONUMUZ
SİYASET-STRATEJİ-Bilim-TİCARET-REKLAM ve teknolojide rekabet edebilir bir LİDER TÜRKİYE için uluslararası alanda sürdürülebilir ortak fayda sağlanmasında öncü, uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve güvenilir bir ENERJİ yaratmak.Çünki bizim geçmişimiz geleceğimize ışıktır.biz kavim olarak lider doğduk özümüz ümmetle bir bütündür.

MİSYONUMUZ.
Türkiye’nin SİYASET-STRATEJİ bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal önceliklerimiz ve dış politikamız doğrultusunda geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla,
Uluslararası işbirliği ve projeler geliştirmek, uygulamak ve desteklemek;
Bilim insanı değişimi yapmak;
Bu kapsamda gerekli politika ve stratejilerin oluşturulmasında hükümetlere yardımcı olmak.
BİZDE BULUNAN BİLGİLERİ PAYLAŞMAK.BİZ SIRFIZ ÇÖZÜM İÇİN ALTIN ANAHTARIZ….