info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri
1. Şirket bilgileri: Kurulacak olan şirketin ünvanı, adresi, sermayesi vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür. Örnek şirket bilgileri
2. Şirket ana sözleşmesi:
Şirketin ana sözleşmesi mutlaka olmak zorunda ve sözleşmedede aşağıda özetlenen bilgiler yer almalıdır. Örnek şirket ana sözleşmesi


3. Yapılan ödemeler:
Şirketler birtakım ödemeleri ilgili resmi kurumlara ödemek zorundadırlar. Bu ödemelerin listesini hazırlayarak gerekli belgelere eklerler. Örnek yapılan ödemeler listesi
4. Kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi:
Şirket belli bir sermaye ile kurulacağından ve bu sermayenin ortaklar arasında nasıl dağıtılacağından daha sonra da ortakların sermayeyi nasıl ödediklerini görmek için bu işlemlerin muhasebe kayıtları çıkarılır ve düzenlenir. Örnek kuruluş işlemlerinin muhasebe kayıtları.