info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Sağlık

Data Hattı Tahsisi

Müşterinin internet erişim gereksinimlerini karşılamak üzere, hattın temininden ürün ve hizmetlerin devreye alınmasına kadar olan süreçteki proje yönetimi MayaNet tarafından sağlanmaktadır. Yedekli karasal hatlar üzerinden kesintisiz, yüksek hızda, güvenilir ve kaliteli bir hizmetin sağlandığı kurumsal internet hizmetlerinde 7x24 çağrı merkezi desteği sunulmaktadır. Müşterinin ihtiyaçına göre G.SHDSL, Frame Relay, Kiralık Hat veya Metro Ethernet teknolojileri üzerinden sağlanabilmektedir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.
Öğüt verme işi insanlık tarihi ile yaşıtsa da yönetim danışmanlığının dünyadaki geçmişine baktığımızda henüz yüz yıllık bir tarihi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Yönetim Danışmanlığı hizmeti genç bir çalışma alanıdır.

Organizasyon danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık, her hangi bir konu hakkında verilen bilgi hizmetidir. Buna müşavirlik hizmeti de demek mümkündür. Danışmanlar veya danışmanlık firmaları, hizmetin verildiği alana göre isimlendirilmektedir. Örneğin psikolojik ve tıbbi danışmanlık, hukuk danışmanlığı, iletişim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, kariyer (personel, eleman, iş bulma açısından) danışmanlık firmaları (insan kaynakları danışmanlığı), eğitim danışmanlığı, kalite (ISO-9001) danışmanlık firmaları gibi.
Uzmanlık konusuyla ilgili kişi ve kuruluşlara yön ve bilgi veren organizasyonlar danışmanlık firmaları olarak nitelendirilebilir. Bu bilgiler çerçevesinde hangi çeşit konularda danışmanlık hizmeti alınacak ise öncelikli olarak danışmanlık firmalarını seçme kriterleri belirlenmeli ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir ;
• Danışmanlık firması sektör hakkında bilgiye sahip mi?
• Daha önce bu konuda hizmet veren danışmanlık firmalarından mı?
• Danışmanlık firmasının kadrosunda konuya ilişkin uzmanlar var mı?
• Ön araştırmalar yapıyor mu? Araştırmaları bir rapor halinde ve zaman çizelgesi ile birlikte sunabiliyor mu?
• Size veya firmanıza ne gibi ek değerler sağlayacak ? Bunu somutlaştırabiliyor mu? konu ve sorularına dikkat etmelisiniz.
Danışmanlık günümüzde gerek kişisel ve gerekse iş hayatı açısından çok önemli bir konudur. Her önüne gelen bu faaliyeti ve hizmeti gerçekleştiremez. Danışmanlık firmaları gerekli alt yapı ve bilgi birikimine sahip organizasyonlar olmak zorudadır. Danışmanlık hizmeti; karşınızdaki kişiye zaten bildiklerini anlatmak değil, bilmediklerini öğretmektir.
Bu nedenle Eğitim ve danışmanlık arasındaki farklar şunlardır:
Eğitim ve danışmanlık ayrı faaliyetlerdir. Eğitim ile teorik bilgiler verilir ama sahaya sürülen eğitimli personel ne yapacağını bilemez. Bunu üniversiteden yeni mezun olan birisini bir işletmeye girip, mesleğini icra etmedeki ilk günlerine benzetmek mümkündür. Teorik bilgi asla inkar edilemez ve çok gereklidir. Ancak tek başına herhangi bir şey ifade etmez. Danışmanlık ise hem teorik bilgiyi hem de pratik bilgiyi kapsar. Diğer bir ifade ile danışmanlık, eğitimi de kapsar.

Eğitim danışmanlık hizmetleri

Kurumsal eğitim programları butik çalışmalardır. Bu nedenle firmanın ihtiyaç ve koşullarına uygun olarak planlanıp, uygulanmaktadır.
Gelişen rekabete karşı koyma, rekabet avantajı sağlayacak parametreler geliştirme,
Sürdürülebilir, karlı büyümeyi sağlayabilmek için;
Zorunlu stratejik unsurların; (sistem, süreçler, finansman, bilgi, insan, ilişki, çevre, yetenek, risk ve problemler, kaynak ve duygular ve diğerleri) değerlendirilmesi
Yönetimin stratejik boyutları, firmanın kendine özgü yapısı incelenerek, eğitim ihtiyaç analizinin yapılarak eğitim planlaması oluşturulur ve uygulanır.

Medikal danışmanlık hizmetleri

Medikal danişmanlik hizmetleri hızla gelişen tıbba ve teknolojiye ayak uydurarak doğru teşhisle doğru hastayı doğru doktora zaman kaybetmeden ciddi ve hızli bir şekilde gizlilik prensipleri çerçevesinde buluşturmayı amaçlar.
Örneğin gozde bile bir cok alt branslasmalar mevcuttur. Bir retina dekolmani ile retina cerahi veya bir keratokonusla bir kornea cerrahi ilgilenir. Bir beyin tumorunde uzmanlasmis beyin cerrahi farkli, bir bel fitiginda uzmanlasmis beyin cerrahlasri farkli olabilmektedir. Yani bazen hastaliklar tedavisi branslasmis tibbi gerektirir.
İşte tam da burada medikal danismanlık hizmetleri hastaların hastalıkları ile ilgili bilgi almalarına ve bu alanda basarılı doktorları bulmalarına yardımcı olur.

İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri

Tanımı
İnsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma , planlama,örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bu faaliyetler o şekilde düzenlenmeli ki, bir taraftan işletme amaçları gerçekleştirilebilsin,diğer taraftan çalışanların ihtiyaçları karşılanabilsin ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilsin.

Rehabilitasyon danışmanlık hizmetleri

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan; 0-60 yaş grubunda korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireye, özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve toplum ile bütünleşmesi için Rehabilitasyon programları uygulamak.

Ara ürün tanıtımı

Önüm arkam sağım solum, SOBE!
Saklanmanın artık sadece saklambaç oyununda mümkün olduğu, sürekli sobelendiğimiz bir dünyada yaşıyoruz.
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler…
Neredeyse tüm elektronik eşyalar çevremizle iletişimde kalmamıza imkan tanıyor.
Böyle bir tabloda “ulaşılamaz” olmak denen bir kavramdan söz etmek bile mümkün değil.bu nedenle ürünlerinizi sobelenmede tanıtmak çok zorlaştı.üürün hizmet için öncelikli olmalı ve bu tanıtımı sadece size özel sırf biz sizi tanıtabiliriz idamızdır.

Özellikle iş hayatında başarıya giden yolda “ulaşılabilir” olmanın önemi çok fazla.başarının nahtarı sırf biziz.
Hiç kimsenin, kendisine ulaşmak isteyeni bekletmek gibi bir lüksü kalmadı.
Çünkü sizi ulaşılabilir yapan teknoloji, aynı şekilde diğerlerini de ulaşılabilir yaptığından, sizi özel ve tek yapan nedenler azalıyor.
Bu; sadece insanlar için değil, markalar için de geçerli.
Tüketici, bir markaya istediği zamanda, ve istediği sıklıkta ulaşmakta güçlük çekmeye başlayınca daha ulaşılabilir olana yönelmeye başlıyor.
Çünkü “ulaşılabilir” olmak hem bireyler, hem de markalar için çok ama çok önemli bir katma değer konumuna geldi.size ulaşabilirlik çözüm biziz.
Kısacası, ulaşılabilir olmak fark yaratmak için çok önemli bir ön koşul durumunda artık.
Bir düşünün:
Saklambaç oyununda ne sıklıkla sobeleniyorsunuz?
Markanızı ve sizi başarıya götürecek yol sobelenmekten geçiyor, unutmayın. Başarının altın anahtarı sırf biziz.

Kozmetik bildirimi

Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünler için izin belgesi düzenlemese de, yalnızca kozmetik ürün bildirimi yapılarak piyasaya ürün arz edilebiliyorsa da yapmanız gerekenlerin Kozmetik bildiriminden ibaret olmadığı, “Bildirim Kabul Belgesi” aldıktan sonra yapılması gerekenlerin bu kadarla bitmediği konusunda uyarmak isteriz.

Zela Danışmanlık sadece Kozmetik Bildirimi konusunda değil, Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliğinin diğer gerekleri olan, Kozmetik Mevzuatına uygun Ambalaj ve Reklam-Tanıtım metinleri hazırlama, ithal ettiğiniz ya da ürettiğiniz kozmetik ürünler için hazırlamak zorunda olduğunuz Ürün Bilgi Dosyalarını hazırlama, UZEM'e yapmak zorunda olduğunuz bildirim, ürünlerinizin içeriğinin mevzuat açısından incelenmesi (yasaklı, limitli bileşenler) gibi hizmetleri de sunmaktadır.