info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Araştırma

Bilimsel araştırma danışmanlık hizmetleri

KAPSAM: Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini öğreterek uygulamaktır.Toplumsal araştırmaları danışmanlık hizmetleri

Yeni bir dünya kurulurken yaşamın her alanında toplumsal araştırmalar yaparak sırf sizi bilgilendirmekteyiz.bu nedenle Toplum bilimcilerin, soru formları veya toplumsal yöntemler araştırma anketi, görüşmeler,katılımcı gözlem, istatistik araştırması, değerlendirme araştırması ve test, anket vb belge tabanlı değerlendirme gibi çalışmaları içeren kuramsal olmayan bulguları bir araya getirmek için kullandığı birçok ana yöntem vardır.

Bu yaklaşımların hepsinin sorunu bunların, araştırmacının bunların gözünde gördüğü toplumu nasıl çözümlediği ve anladığını uyarlamaya çalıştığı kuramsal konuma dayanıyor olmasıdır.sırf araştırmacı herşeyi büyük ölçekli toplumsal yapıların terimleriyle açıklaması muhtemeldir.Bir sembolik etkileşimci büyük olasılıkla insanların birbirini nasıl anladığına yoğunlaşacaktır.

Bir marksist ya da neo-marksist bir araştırmacı ise muhtemelen herşeyi sınıf mücadelesi ve ekonomi süzgecinden geçirecektir. Fenomenciler ise insanların gerçeğin onlara göre anlamlarını kurguladıkalrı tek bir yol ve başka hiç bir şey olmadığını düşünmeye eğilimlidirler. Gerçek sorunlardan biri ise birçok toplumbilimcinin bir tek kurumsal yaklaşımın doğru olduğu ve bunun da kendilerinki olduğunu tartışmalarıdır. Uygulamada, toplumbilimciler sıklıkla, her yöntem özel data tipleri ürettiği için farklı yaklaşımları ve yöntemleri karıştırıp eşleştirmektedir.Okul araştırmaları danışmanlık hizmetleri

Eğitim kurumlarını yönetmek geliştirmek,yaşatmak,diğer kurumlarda farklılıklar göstermektedir.sırf eğitim kurumlarının kurumsal yapısının oluşturulması,yöneticilerin,çalışanların seçimi yönetici ve çalışanlarla aileler arasındaki ilişkileri düzenlemek konusunda okul ve kreşlere sırf danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Eğitim kurumlarına sırf danışmanlık hizmeti,yeni açılacak okula kurumun yapılandırılması konusunda teknik temel konuların belirlenmesi,plan hazırlanması aşamasında projelerin hazırlanması ayrıca devam eden kurumların yeniden yapılaşmaları hususunda ilişkilerin düzenlenmesi,gelecek planlarının oluşturulması geleceklerini şekillendirme uzun süreli işbirliği ihtiyaç halinde kriz masası oluşturmak suretiyle değişikliklere uyum yönetici ve çalışanların kişisel eğitimlerine katkı yapılması verilen dnışmanlık hizmetimizdir.sırf danışmanlık süresi ise kurumun gereksinim süresine göre belirlenir.yeni açılacak kurumlarda iki ay+izlem olan süre ve devam eden kurumlarda ise eğitim yılı baz alınır.sırf derizki TECRUBE İLİMDEN ÜSTÜNDÜR…..Tecrubemizle hizmetinizdeyiz.

Ticari araştırma danışmanlık hizmetleri

Sırf ticari danışmanlığı dört dalda ele alarak alt açılımlarla bütünlük içerisinde yol haritası oluşturmaktadır. uzlaşma yoluyla ve hukuki yollardan ticari alacak tahsili konusunda uzman. Titiz ve etkili takip. Uluslararası düzeyde müdahale ağı. Basit ve esnek çözümler. Borçluların takibi, yurtdışındaki alacaklar, vadesi geçmiş ödemelerin takibi, uyuşmazlık, alacak davaları,borçluların sorunları,için sırf hizmetinizdedir.

1-ekonomik araştırmalar danışmanlık hizmetleri:

Sırf size özel araştırmaları kurumsal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile koordine kurarak

a-kurum ve imaj algı araştırma : Firmanın vermek istediği kurum ve marka imajının nasıl algılandığı, Hedef kitle bazında oluşan kurum ve marka imajının ne olduğu, Rakip markaların imajının etkinliği, Karşılanmış ya da karşılanmamış tüm ihtiyaç, istek ve beklentilerin belirlenmesini, Marka sadakati oranının tespit edilmesini sağlar.

Kurum imaj algının size Getirisi : Kurumun bilinirlilik düzeyi ölçülür, Müşteri beklentilerinin belirlenmesi sağlanır, Müşteri gözünde kurumun konumu belirlenir, Markanın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkar, Ürün ve hizmet kalitesini arttıracak yolların belirlenmesine yardımcı olur, Doğru markalaşma stratejisinin geliştirilmesini besler, Reklam ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.sırf yukarıda belirtilen konularda size eksiksiz veen seri şekilde uzman ekibiyle hizmet sunmaktadır.