info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

İşe alma projeleri danışmanlık hizmetleri

İşe alma projeleri danışmanlık hizmetleri

VİZYON
Vizyon kelimesi iş dünyasında son yılların en çok kullanılan kelimelerinden olmasına karşın, vizyon kelimesinin kapsamı, anlamı ve neler içerdiği konusunda ortak bir tanım bulmak oldukça güçtür. Bu nedenle birçok gelişim çalışmasının ana unsurlarından biri olacak vizyon konusunda başlangıçta anlayış birliği sağlamak önem taşımaktadır.
Deneyimlerimiz ışığında, kurumsal bir fayda sağlaması için vizyon, kurumsal ideoloji ve geleceği şekillendiren hedeflerin dengeli bir bileşeni olarak tanımlanmalıdır.
Kurumsal İdeoloji kurumun varlık nedeni ve kurumun değerlerinden oluşmaktadır. Bu iki temel unsur zamana bağlı olmadan, kurumun yıllar boyunca değişmeyecek temel ilkeleridir.
Vizyonun ikinci bölümü olarak tanımlayabileceğimiz geleceği şekillendiren hedefler kurumun kendi için belirlediği zaman diliminde erişmeyi arzuladığı ana hedefler ile bu hedeflere erişildiğinde kurumun sağlayacağı faydalara ilişkin söylemdir.

Kurum vizyonu ancak yukarıda özetlenen kapsamda oluşturulduğunda kurumun gelişimine gerçek bir katma değer getirmektedir. Bu kapsamdaki bir vizyon bir yandan kurumun hiç vazgeçmeyeceği değer ve ilkeler çerçevesini ortaya koyarken diğer taraftan kurum ortakları ve çalışanlarının önüne açık ve heyecan verici hedefler koymaktadır.
Böylelikle kurum vizyonu duvarları süsleyen ağdalı cümleler olmaktan çıkıp, kurumu ortak değerler ve hedefler doğrultusunda haraket etmeye yönlendiren etkin bir yönetim aracı konumuna gelecektir.

Vizyon Oluşturma Yaklaşımımız
Bu bölümde daha önce açıklanan vizyon tanımına uygun geliştirme yaklaşımımız özetlenmektedir. Bu yaklaşım çalışmalarda temel alınacak dönüm noktalarını belirlemektedir. Kurumsal ideoloji, kurumun var olma nedeni ve değerleri, kurumun derinden benimsemiş olduğu, sektörel gelişimler ve değişimlerden etkilenmeyecek, zamana ve şartlara göre değişmeyecek unsurlardır. Bunların yanısıra kurum ideolojisi o kurumu diğer kurumlardan temel unsurlarda ayrıştıran, kuruma ayrıcalık ve özellik katan bir yapı oluşturmalıdır.
Bu nedenle kurum ideolojisini oluşturacak unsurlar kurum içinde halen var olan yaklaşımlarda aranmalıdır. Kurum ideolojisi ile ilgili çalışmalar yeniden yaratmak anlamında değil, yaşananın keşfedilerek ve genişletilerek tanımlanması odaklı olmalıdır.
Geleceğin şekillendirilmesi aşamasında zorlayıcı, heyecan veren ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi ve hedeflerin gerçekleşmesi halindeki sonuçların resmedilebilmesi gerekmektedir. Bu aşamada kurumun kapasitesinin, yetkinliklerinin, rakiplerin, sektörün durumunun ve potansiyelinin doğru tanımlanması esastır.