info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Belgelendirme

Belgelendirme

Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.

SIRF Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz:

SIRF bünyesinde çalışan uzman arkadaşlarımız yukarıda adı geçen işlerle ilgili belgelerin alınmasında danışmanlık hizmetlerini iş bitirme esaslı ; yapılan protokolle sözleşme gereği VAAD EDİLEN İŞ süresinde yerine getirilemezse yapılan tüm maddi harcamalar 15 iş gününde iade edilmesi prensibi ile çalışan ülkemizde ilk danışmanlık kuruluşudur.