info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Kültür Turizm

Kültür Turizm

Turizm Yatırımları

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgedir.

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir. Turizm yatırım belgeli tesislerin tür, varsa sınıfı ve kapasite olarak, Yönetmelikte tanımlanmış asgari nitelikleri ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikleri taşıması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşımayan tesisler için Turizm İşletme belgesi düzenlenmez

Turizm Tesisi Türleri

Oteller, tatil köyleri, dağ (yayla) turistik tesisleri, apart oteller, butik oteller ve benzeri birçok konular mevzuat kapsamında değerlendirilen tesis türlerinden bazılarıdır. Yapılacak tesis için gerfeken kriterlerin önceden tespitinde yarar vardır.

Turizm İşletme Belgesi

Yeni işletmeye açılan yada mevcut işletmede olan tesisler için verilen belgedir. Turizm yatırım belgeli veya belgesiz tesislerin tür, varsa sınıfı ve kapasite olarak, Yönetmelikte tanımlanmış asgari nitelikleri ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikleri taşıması gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce asgari nitelikleri incelemeden karar vermeyiniz.