info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı İşlemleri

Yabancı İşlemleri

Yabancı Personel Çalışma İzni

Çalışma Bakanlığı Türk İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik duruma göre değerlendirerek Çalışma izni vermektedir. Sadece gerekli evrak listesi ile başvuru, izin almak için yeterli değildir.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Yabancıların, Türkiye’de doğrudan yatırım yapması serbesttir. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Yeni şirket kuruluşu, hisse devri, devlet desteklerinden yararlanmak için yatırım danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanınız.

Yabancılara İkamet İzni

İkamet izni A,B,C grubu ülke vatandaşlarının Türkiye'ye geliş amaçlarına, ikamet izin çeşitine, Önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir. Zaman ve para kaybetmemek için doğru bilgi ve belge ile başvuru gerekir.

İrtibat Bürosu

Yabancı uyruklu şirketler Türkiye'de irtibat bürosu açabilirler. İrtibat büroları gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunamazlar. İrtibat bürosu izni, kuruluşu, faaliyet süresi işlemleri, süre alınması, kapatma işlemleri için Sırf Danışmanlık uzmanları hizmetnizdedir.

Yabancı Uyruklu Şirket Şube Kuruluşu

Yabancı Uyruklu Şirketler Türkiye'de Şube açabilirler. Şubeleri ile ana şirket adına tüm faaliyetleri yapabilirler. Şube kuruluşu, haklarınız ve sorumluluklarınız için Sırf Danışmanlık yatırım, idari, mali, hukuki danışmanlık hizmetlerinizden yararlanınız.

Yabancı Yatırım Danışmanlığı

Yabancıların Türkiye'de şirket kuruluşu, mevcut şirketlere ortaklığı, Türk şirketleri ile ortaklık için arabulucuk faaliyeti, emlak danışmanlığı, yatırımlarda devlet destekleri, ticari, mali, idari ve hukuki konularda.

Hukuki Hizmetler

Uluslararası Ticaret Hukuku, Yabancılar Hukuku, Yatırım Hukuku, Ticari Dava Hukuku, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Hukuku, Haksız Rekabet, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirket Birleşme/devralmaları vb. konularda hukuki hizmetlerimizden yararlanınız.

Mevzuatlar

Talep ettiğiniz her işleminiz için; Geçerli bir yasaya, Kurum uygulamalarına göre değerlendirilerek karar verilmektedir. . Sırf Danışmanlık uzmanlarının 5 yılı aşan deneyiminden yararlanmak için aramaktan çekinmeyiniz