info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Geleceği Şekillendirme

Geleceği Şekillendirme

SIRF İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİREREK

Firmalar,kişiler,kurum ve kuruluşlar nasıl bir gelecek istediklerinin hayalini kurmalı, düşünce ve içerik geliştirmelidirler. Sonuçlar ve başarılar problem çözerek değil, geleceğe hazırlıklı olarak ve eldeki kaynakları fırsatlara yönlendirerek sağlanır. “Şans, hazırlıklı olanlara güler”, demişler. Geleceği şekillendirmenin özeti burada yatıyor. Geleceği şekillendirmek demek, gelecekle ilgili fikri hazırlığı yaparak İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKTİR sırf danışmanlık: işbirliğini geliştirerek, geleceğinizi şekillendirme’de size çözüm ortağıdır.

SOSYAL DESTEK PROJELERİ

Sırf arzulanan geleceğin değer yaratıyor olmasına odaklanmak için SOSYAL DESTEK Projeleri hazırlayarak İnsanlara fayda sağlayan, kaynakları verimli ve etkin kullanan, süreçleri ve sonuçları kaliteli olan girişimlerin başarı şansı daha yüksektir, sırf Değer yaratmak, problemleri çözerek ve fırsatları iyi analiz ederek sosyal destek projelerinize değer katmakta ayrıca. SIRF DANIŞMANLIK sosyal destek projelerinizi Avrupa uyum proğramı normlarında hazırlayarak sonuç alınıncaya kadar çözüm için yanınızda.olup,sırf ilke olarak bilirizki ‘İnsanın hayırlısı insanlığa faydası olandır’.bu felsefe ile daima hizmetinizde olacağız..

STK ETKİNLİĞİ

Sırf stk (sivil toplum kuruluşu)ile geleceği şekillendirmek isteyenlerin arzulanan gelecek için hangi kaynakların, hangi noktalarda harekete geçirilmesi gerektiğini belirlemeleri gerekiyor. Bu noktada, kaynakların ve sonuçların kurumun içinde değil, dışında olduğu çok iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle, işbirliklerine açık olmak, misyon için kaynakları harekete geçirebilecek en iyilerle çalışmak ve onların gelişimini desteklemek gerekiyor. Etkilenmesi gereken alanın sadece yönettiği kurumla sınırlı olduğunu düşünenler, geleceği şekillendirmede zorluk çekerler. Böyle düşünenlerin vizyonları ve misyonları çok sınırlı ve tutucu kalır, etkileri çevrelerine yayılmadığı gibi, Başarılı STK’lar iyi niyetin, iyi yönetimin yerini alamayacağını bilirler” bu nedenle SIRF DANIŞMANLIK İyi Niyet İle birlikte iyi yönetimle etkinliğinize çözüm ortağıdır.

TOPLUMSAL KATKIYI YAPILANDIRMA

Aynı yaklaşım Sivil toplum Kuruluşları için de geçerli olmalıdır.
Toplumsal gelişmeyi sağlayabilmenin yolu, aynı iş dünyasında olduğu gibi, sivil toplum kuruluşlarında da iyi yönetimden geçmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürebilirliğini sağlamak için bu kuruluşların iyi yönetişim ilkelerine bağlı olarak etkin yönetilmeleri gerekmektedir. Bu anlayışla, sosyal gelişmenin öncüleri olan sosyal girişimcilerin dikkat etmeleri gereken bazı ortak özellikler bulunmaktadır:
Projelerin gerçek bir ihtiyaca cevap vermesi;
Kurumun güvenilir ve etkin bir yönetim kadrosu tarafından yönetilmesi;
İyi bir model oluşturulduğunda ekonomik olarak çoğaltılma fırsatının olması;
Projenin dönemsel masraflarını karşılayacak gelir kaynaklarına sahip olması;
Proje sonuçlarının ve faydalarının düzenli olarak ölçülerek şeffaflıkla paylaşılması. Sırf toplumsal katkıyı geliştirmek için sevgi mumunu yanık tutmaktadır..

TOPLUMSAL YÖNETİŞİM

SIRF yönetim kalitesini geliştirme misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kalitesinin kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında aynı zamanda geliştirilmesi halinde toplumun refah düzeyinin artacağı, kalkınmanın sağlam temelli olabileceği düşüncesiyle, çalışmalarını çok yönlü gerçekleştirmektedir.
SIRF sürekli gelişim anlayışı ile edindiği bilgileri ve yıllardır faaliyetleri ile edindiği deneyimlerini topluma katkı sağlama yönünde kullanmaktadır. Bu amaçla, yeni kavramlar, deneyimlerle elde edilmiş bilgiler özümsenerek anlaşılabilir, paylaşılabilir şekilde oluşturarak “bilginin paylaşıldıkça artan özelliği” temelinde topluma sunulmaktadır.
Toplumun gelişiminde en geniş etkiyi ve katkıyı sağlayacak taraflar;

Bireyler toplumun en dinamik unsurlarıdır. Bireylerin değerleri, yaşam görüşleri ve ileriye dönük beklenti ve motivasyonları toplumun yönünü belirler. Yönetim bilimlerin daha çok kurumları ilgilendirdiği düşünülen yöntemler aslında bireylerin de yaşam felsefelerinde dikkate almaları gereken kavramları barındırmaktadır. Sırf tecrube ilimde üstündür prensibi ile tecrubeleriyle hizmet yarışında toplumsal yönetişimde inanç mumunu yanık tutmaktadır..