info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

Ailenin Kurumsallaşması, Aile Şirketinin Kurumsallaşması
SIRF Kurumsallaşma, bütün sosyal yapılar için çok önemli olmakla birlikte, aile şirketi için çok daha önemlidir. Ailede Duyguların yoğun olduğu bu birlikteliğin bir ticari amaca yönelmesi, belirli bir mantık ve kurallar zincirine ihtiyaç doğurur. İşte sıkıntı da burada başlar. Çünkü, duygu yoğun ilişkileri ile işin içine giren, yoğun etkileşim ile çalışarak kısa zamanda işlerini büyüten aile şirketi üyeleri, yanlarına başka insanları da almak ve böylece işlerini büyütmek isterler. İşler büyüdükçe belirli bir sistematiğe ve kurallar zincirine olan ihtiyaç da artar.
Bir aile şirketinin kurumsallaşması, temel iki aşamada görülebilir. Birincisi, ailenin işin içindeki yeri ve konumu ile ilgili kurumsallaşma, diğeri kurumun işleyişi işin kendi akışı ile ilgili kurumsallaşmadır.sırf sizinle ailenizin bir ferdi olacak ancak duygusallıktan çıkarak kazanma içgüdüsünüde hatırlatarak çalışmayan tembel evladı,personelleri çalışır konuma gelmesi için sevgi mumunu yanık tutacaktır……
SIRF.Aile şirketlerinde kurmsallaşmayla birlikte,entelektüel sermaye yönetimi bilgi birikimini hizmetinize sunar.
Entelektüel sermaye (intellectual capital) latince ilişkileri ifade eden “inter” ile okuma ve bilgi edinmeyi ifade eden “lectio” kelimeleriyle, birikim ve toplamı ifade eden “capital” kelimelerinden oluşmuştur. Kısaca entelektüel sermaye tüm ilişki ağlarının yönetimiyle elde edilen bilgi birikimi manasına gelmektedir.
Mevcut finansal raporlama sistemleri de ticaretin ve şirketlerin gelişmesine çok önemli hizmet etti. Birçok yönetici ve profesyonel bu sistemlerle yetişti. Ancak, bugünün dünyasında hala önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olamıyor. Görünmez varlıkları, entelektüel sermayeyi iyi yönetmeyenler büyük fırsatları da yakalayamıyorlar. Bu nedenle, şirketlerin entelektüel sermayelerini ölçmek ve sürekli geliştirme çabasında olmak şirket değerini artırmak isteyen yöneticilerin önemli odağı olmak zorundadır.sırf tecrube ilimden üstündür tezi ile birlikte tüm ilişki ağlarının yönetimiyle elde edilen bilgi birikimi ile çözüm için yanınızda bir tel kadar yakınınızda.

EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI

SIRF huzurun temeli ailede başlar iyi bir eş seçimi olsada zamanla eşler arası sorunlar başlar,sevgi mumu yanık olan aileler daima mutlu olurlar,dışarıda gelen etkenler aileyi temelde sarsar.bazende bu etkenler uyum sağlar,çevre seçimi ve sorun çözümü için aile danışmanlığına sırf çözüm için yanınızdayız.SEVGİ MUMU Sizin için daima yanacaktır.bir telefon kadar yakınızdayız.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMLERİ

SIRF "İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır"
Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla İnsan Sermayesi önem kazanmıştır:
İnsan Sermayesi. Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla sırf, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir. ÖNCE İNSAN…SIRF Prensibi gereğince SEVGİ MUMU ile çözüm için yanınızdayız

SIRF KURUMSAL YÖNETİŞİM

Gelişmenin temel taşı güvendir.
Özel sektör dünya ekonomisinin gelişmesinde itici güç konumuna gelmekte ve şirketlerin sorumsuzluk alanları genişleyerek sadece hissedarları değil tüm sosyal paydaşları kapsamaktadır. Aynı zamanda hızla değişen rekabet koşullarında şirketler her geçen gün daha fazla uluslararası finansal piyasalara bağımlı hale gelmektedir. Dolayısı ile kurumsal yapıların finansal piyasalara ve şirket ile ilişkide olan tüm kesimlere güven verici nitelikte olması şirketlerin gelişimi için hayati önem taşımaktadır.
sırf kurumsal mekanizmaların inşa edileceği temelin oluşturulmasında güven taşlarının yerleşmesini sağlar. Sırf bu nedenle barış,inanç ve sevgi mumunu yakarak çözüm için yanınızdayız.

ORGANİZASYON YAPILANDIRMA

Gelişi güzel yapılanmalar iş verimliliği açısında genelde zarar kapısını aralar.
Sırf organizeli ekip çalışmasının önemini vurgularken kurum içinde Kurumsal Yönetilebilirliğin oluşmasını hedeflemektedir.
Sırf, çalışmalar boyunca "güven"in kurum içinde yerleşmesine yönelik yöntem, bilgi ve tecrübesini paylaşım ekseninde temel kabul eder ve bu nedenle umutla geleceğinizi organizeli temel taşlarını sizde alarak iş verimliliğinize stratejik eylem planı hazırlayarak geleceğinize katkı sağlar.