info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

İthalat İzinleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir.
İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı alabilir.
İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için
Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Kapsam Dışı İthalat İzinleri (Sağlık)

İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali talep edilen ürünlerin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen Uygunluk/İzin veya “Kapsam Dışı” izin belgesidir. Ürün gruplarına göre talepler "Kontrol Belgesi" veya "Kapsam Dışı Uygunluk Yazısı" şeklinde sonuçlanmaktadır.
İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini sırf’a bildirmeniz halinde,sırf gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak,ilgili ürünün ithalat iznine göre gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir.

Kontrol Belgesi

İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için,ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan, ithalat yapılmadan önce alınan "İTHALE UYGUNLUK / İZİN" yazısıdır.
Kontrol Belgesi Neden ve Nereden Alınır?
Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.İthal edilecek ürünün çeşidine ve özelliğine göre, belge alınacak makam değişiklik göstermektedir. Ürününüzün özelliklerine göre, ilgili olduğu Bakanlığın sayfasını inceleyiniz.Tarım Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Bakanlığı EPDK İŞGÜM .

Kota Gözetim

Kota, Gözetim ve Tarife Kontenjanı, İthalatta kontrol sistemidir. Belgenizin zamanında çıkması, mallarınızın giriş gümrüklerinde beklememesi için sırf’ın hizmetlerinden yararlanınız. Anlaşılmayan konular için sırf’ı aramaktan çekinmeyiniz.
Gözetim Belgesi
Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek.
“Gözetim Belgesi” ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp,her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.
İthal Lisansı
İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalinin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kotalar ile kısıtlanması dolayısıyla düzenlenen belgedir.Kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılan ithalatçılara Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünce İthal Lisansı verilir.İthal Lisansı Gümrük Giriş Beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Kota
Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini belirtir.
Tarife Kontenjanı
Tarife kontenjanı, bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.

Kozmetik İthalat Üretim Bildirimleri

İthalatını veya üretimini yapacağınız tüm Kozmetik Ürünler (parfüm, şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri vb.) için Sağlık Bakanlığı’na, Kozmetik Bildirim başvurusunun yapılalarak firmanız adına Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. İthal Edilen Kozmetik Ürünleriniz İçin; Bildirim Kabul Belgenizi ithalat işlemlerine başlamadan ve ürünlerinizi gümrüğe getirmeden alınız. Ürünleriniz gümrüğe geldikten sonra Belge işlemlerine başlanılması durumunda, fiili ithalatı yapamayacağınız için ürünlerinizi gümrükte bekletmek zorunda kalırsınız. Bu durum, size maddi kaybın yanında ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda bekletilmesi durumunda ürün kalitesinde azalma riski de getirir.Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.Kullanılmış Komple Tesis İthal İzinleri

Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür.
Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Komple tesisinizin ithalatını yapabilirisiniz.
Talebinizin teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari yatırım tutarı KOBİ Yatırım Teşvik Belgeleri için 200.000, diğer teşvik belgeleri için 1.000.000.-TL olmak zorundadır.
Tesisi siparişi vermeden ve tesisiniz gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.Kullanılmış Makine İzinleri

İmalat Sanayinde kendi ihtiyacınıza istinaden üretim tesisinizde kullanmak üzere ithal edeceğiniz “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Makine ve teçhizatlar” için öncelikle İthalat İzni alınması gerekmektedir. Bazı makinelerin ithalatı serbesttir.
Kullanılmış (2. El) makine ithalatlarınız için 4M’ e danışmadan sipariş vermeyiniz.
Ayrıca; Yatırım Teşvik Belgesi alınması veya bulunması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Makinelerinizi Yatırım Teşvik Belgenize ilave ederek ithalatını yapabilirisiniz.
Makine siparişi vermeden ve makineniz gümrüğe gelmeden önce Kullanılmış Makine ithalatlarınızda problem yaşamamak için SIRF Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.