info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

Doğuya ve Güneydoğuya Teşvik

Güneydoğuya verilen teşvikler doğu illerine verilen teşvikler 4 üncü bölge teşvikler 3 üncü bölge teşvikleri Hayvancılık teşvik, teşvik kapsamındaki iller, tarım teşvik teşvikli iller, teşvik etmek, ssk teşvik organize sanayi teşvik gelir vergisi teşviki ihracatı teşvik belgesi tekstil yatırımı teşvik belediye makine alımı teşvik belgesi hazine müsteşarlığı belediyeler teşvik belgesi belediyeler teşvik belgesi belediyelere teşvik belgesi belediye yatırımları teşvik belgesi belediyeler yatırım teşvik belgesi doğuya teşvik personel çalıştırma teşviği işçi çalıştırma teşviki dallarından sorunlarınıza çözüm ortağı SIRF DANIŞMANLIK..

Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri

Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri için tıklayınız.

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık

Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ ve mevzuatlara göre hazırlanır.
Yatırım Teşvik Belgesi birçok çeşitlilik arz eder; Komple yeni yatırım teşvik belgesi, Tevsi kapasite artışı yatırım teşvik belgesi, Modernizasyon yatırım teşvik belgesi, Darboğaz giderme yatırım teşvik belgesi, Tevsi nakil yatırım teşvik belgesi çeşitlendirmelerle yatırım teşvik belgesi düzenlenirken yatırımın cinsi ibaresinin karşısına mutlaka yapacağımız yatırımın Tevsimi, komple yeni yatırımı vb ibareyi belirtmemiz gerekecektir.Yatırım Teşvik Nedir ?

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.
Yatırım teşvik belgesi nedir ?
Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belgede, yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışını, dolayısı ile parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur. Yaptığı yatırımların genel nitelikleri Yatırım Teşvik Mevzuatına aykırı olmayan her girişimcinin yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanması hem yatırımlar için sermaye yaratıcı unsurlara olanak yaratacak hem de yatırımların yaygınlaşmasını, öncelikli bölgelere doğru yatırım ağının genişlemesini sağlayacaktır. Ayrıca, teşvik belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımlar, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttıracak tüm yatırım faaliyetlerini kapsar.