info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı İkamet İzinleri

1-Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.

1-Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.

İkamet izinleri ve süreleri yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına, uyruklarına, yabancının Türkiye veritabanında kayıtlı bilgilerine, ikili anlaşmalara göre değerlendirilerek verilmektedir.
İkamet izin süreleri Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda uygulanan yasalara, yabancının ülkesi ile yapılan ikili anlaşmalara göre uygulanmakta, süreler kısa veya uzun olabilmektedir.
Yabancıların ikamet izin kullanımı ve resmi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri, ikamet izin sürelerinin uzatılmasında, yeniden ikamet izni almalarında etkili olmaktadır.
1- Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi oturma izni almış bulunmalıdırlar.

ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET
• A-ÖZEL SEKTÖREDE ÇALIŞMA
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
• B-EV HİZMETLERNDE ÇALIŞMA
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
• İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
• C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
• Kurum ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
• A-B-C -----------ÖNEMLİ NOT------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
• Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
• Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir
• İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir
T.C VATANDASI EŞE REFAKAT
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
• T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
• ----------------ÖNEMLİ NOT-------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
• İkamet işlemleri muracaatı için eşlerin her ikisinin dehazır bulunması gerekmektedir
• T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir
AMAÇLI İKAMET
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
• ------------------ÖNEMLİ NOT-------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi
T.C VATANDAŞI ANNE BABAYA BAĞLI İKAMET
• kamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
• Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
• ------------------ÖNEMLİ NOT-------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
• İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
• T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
• İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba ;
• Boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,
• Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,
• Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
• Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
ÖGRENİM AMAÇLI İKAMET
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Yeni tarihli öğrenci belgesi
• ------------------ÖNEMLİ NOT-------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi
STAJ AMAÇLI İKAMET
• İkamet Beyanname Formu
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Pasaportun aslı
• Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
• Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj Amaçlı Vize
• Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge(Antetli Kağıda).
• ------------------ÖNEMLİ NOT-------------------:
• Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi