info@sirfdanismanlik.com.tr Sırf Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Şirket İzinleri

Türkiye’deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı sermayeli bir şirketin sermaye veya yönetim yapısı içinde Türk katılımcı olmasını gerektirecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır; bir şirket %100 yabancı sermaye ile kurulabilir.

Yabancı bir kuruluşun şubesi ayrı bir tüzel kişilik değildir. Şubenin resmi işyeri ünvanı, “şube” ibaresini taşımalıdır. Yabancı banka ve sigorta şirketlerinin şubeleri özel kurallara tabidir.
Şube kuruluşu için asgari bir sermaye şartı yoktur, ancak şubenin faaliyetleri için gereken fonlar şirket merkezi tarafından sağlanır. Şubenin yükümlülükleri, şirket merkezindeki varlıkların teminatı altındadır.
Bir şirketin şubesi, sadece şirket merkezinin faaliyet alanlarında faaliyet gösterebilir. Şubelerin yönetim organları olmaz. Yabancı bir kuruluşun Türkiye’deki şubesi, Türkiye’de ikamet eden ve bu göreve şirket merkezince düzenlenmiş bir vekâletname ile atanmış yabancı bir temsilci tarafından yönetilir. Bu vekâletnamede temsilcinin görev ve yetkilerini de tanımlanır.
İrtibat bürolarının Türkiye’de özel bir statüsü vardır. Herhangi bir ticari faaliyette bulunmalarına izin verilmemektedir. Türkiye’deki faaliyetleri, Türkiye’deki yatırım imkânları hakkında bilgi toplamak ile pazar araştırması ve fizibilite çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır.
Şirket kurulmadan önceki danışmanlık hizmetlerimiz
• Sanayi bakanlığı Fabrika Kurma izni almak
• Distribütörlük ve Bayilik Sözleşmeleri Garantisi
• Banka Teminat Mektubu Alınmasını sağlamak
• Şirketin alacaklarını teminat altına almak için ipotek işlemlerini yapmak
• Yabancı sermaye yatırım izni almak
• İthalat, ihracat belgesi alınmasına yardımcı olmak
• Yabancılara oturma izni almasına yardımcı olmak
• Şirketi kurmak
• Bankada hesap açmak
Doğrudan yabancı yatırımcı olarak çalışma izin başvurusunda bulunmak isteyen yabancı şirket ya da kilit personel olarak görev alacak yabancılar, başvuru sırasında istenen genel belgelerle birlikte kriterlere uyduklarını gösterir belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.
SIRF DANIŞMALIK YABANCI YATIRIMCILARA ÇÖZÜM İÇİN BAŞVURMALARI İŞLERİN İVEDİ SONUCUNA ULAŞIR.
ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET Hizmetlerimizi :Müşterilerimizin memnuniyetlerini ön planda tutarak,kurumsal,planlı ,profesyonel çalışma ekibimizle,Avrupa normlarına uygun uygun stratejiyi belirleyerek,belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirme amacıyla ülkemizde yabancı yatırımcılarımıza,doğruluk ve dürüstlük ilkesi içersinde doğru,eksiksiz hizmet vererek,ilkeli ve kazançlı yatırım yaptırmak,doğru mülke doğru yatırımcıyı buluşturmak ve memnun edici yatırımcıyı buluşturmak.